“Eyelash Lifting”
เพิ่มเสน่ห์ให้ดูสวยหวานขึ้น ด้วย Eyelash Lifting ขนตางอนได้ โดยไม่ต้องปัด
Eyelash Lifting คือ การดัดยกโคนขนตา ให้ขึ้นตาดูงอนสวยได้รูปขึ้น เหมาะกับผู้ที่มีขนตาที่ยาว
และมีปริมาณขนตาหนาพอประมาณ และเหมาะกับผู้ที่ไม่อยากต่อขนตาหรือติดขนตาปลอมเป็นประจำ
เพราะกลัวขนตาจริงจะหลุด โดยปกติจะอยู่ได้ประมาณ 1-2 เดือน ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา