Services

glo Facial Signature ``Oxygen Series``

การผสมผสานเทคโนโลยีกับการนวดหน้ากดจุดสไตล์ญี่ปุ่นไว้ด้วยกัน คุณจึงจะได้รับทั้งความสวย ความสบายและผ่อนคลายในเวลาเดียวกัน
H-22
glo Oxygen Detox
H-22
glo Oxygen Light
Glo-IG_๑๙๐๓๐๖_0245
glo Oxygen Light Mask
Services

glo Facial Siganature ``Relaxing Series``

การผสมผสานเทคโนโลยีกับการนวดหน้ากดจุดสไตล์ญี่ปุ่นไว้ด้วยกัน คุณจึงจะได้รับทั้งความสวย ความสบายและผ่อนคลายในเวลาเดียวกัน
AW_glo OXYGEN Light Mask-01
glo Facial Relaxing
H-22
glo Signature Relaxing