“Hair Deep Layer”

สำหรับผมแห้งเสีย กรอบ มากเป็นพิเศษ และต้องการการฟื้นฟูเส้นผม ระดับลึก Hair Deep Layer ช่วยฟื้นฟูความเสียหายของเส้นผม
ที่ถูกทำร้ายอย่างรุนแรง บำรุงลึกถึงชั้นแกนผม