Hair digital perm

Hair digital perm หรือ เรียกอีกอย่างว่า hot perm คือ การการดัดผมที่ใช้เทคนิคการยืดเป็นตัวคลายเส้นผมให้อ่อนตัว
ก่อนที่จะพันเส้นผมกับแกนที่มีความร้อนจนผมแห้ง โดยอุณหภูมิที่พอเหมาะจะช่วยให้ผมค่อยๆ แห้งจนเกิดการอยู่ตัว นุ่ม
และเรียบขึ้นเงา การดัด Digital Perm เหมาะกับคนที่ต้องการลอนใหญ่ดูมีวอลลุ่ม เซททรงผมได้ง่าย เพียงแค่เป่าแห้ง
ก็จะได้ทรงสวยแบบเป็นธรรมชาติ