“Hair Restructure”

ฟื้นฟูผมเสีย ปรับโครงสร้างผมสวย
โครงสร้างของเส้นผม ประกอบไปด้วยเกล็ดผมที่คอยปกป้องเส้นผมจากมลภาวะต่างๆ และเก็บกักความชุ่มชื้นไว้
นอกจากนี้เนื้อผมชั้นนอกยังประกอบไปด้วยโปรตีน และเคราติน ซึ่งช่วยให้เส้นผมนุ่มและมีความยืดยุ่น
การจะมีผมสวยสุขภาพดี ผมจะต้องได้รับการฟื้นฟูไปพร้อมๆ กัน ในทุกๆ โครงสร้างของเส้นผม

Hair Restructure ฟื้นฟูผมเสีย ปรับโครงสร้างผมสวย