“Nails Service”

บริการทำเล็บแบบครบวงจร โดยช่างผู้ชำนาญ ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์

• บริการทำความสะอาด ตัด ตกแต่งเล็บ

• บริการทาสีเล็บทั้งแบบธรรมดา และแบบเจล

• บริการล้าง ทำความสะอาดสีเล็บต่างๆ

• บริการต่อเล็บ