Services

Tattoo Services

การผสมผสานเทคโนโลยีกับการนวดหน้ากดจุดสไตล์ญี่ปุ่นไว้ด้วยกัน คุณจึงจะได้รับทั้งความสวย ความสบายและผ่อนคลายในเวลาเดียวกัน
H-22
Lips Tattoo
H-22
Eyebrow 3D Micropigment